Blog single photo

特朗普参加奥运会:“这是东京的决定”-NHK WORLD

美国总统唐纳德·特朗普说,日本首相安倍晋三对东京奥运会做出了重大决定。                 特朗普在周六在白宫举行的新闻发布会上说,日本“建造了他所见过的最美丽的场馆之一”,日本“已准备就绪”。                 总统说,他告诉安倍晋三是他的决定,他知道安倍晋三“即将做出决定”。                 特朗普继续说,他不知道该决定将是什么,他根本不应该影响这一决定。                 他补充说,有很多选择,包括“明年推迟”,但这取决于日本。                                                                                         阅读更多footer
Top